פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Zealous Support Team

Contact our Zealous Support Team with any account or services related questions.

 Pre and Post Sales Support

This Streamer Cloud department provides help and support for all pre sales questions and post sales questions.

 Comments and Feedback

Make Streamer Cloud better! We want to hear your comments and feed back about Streamer Cloud and our services. Please use this department to send in any website and/or services comments and feedback. We look forward to hearing from you.